Ministerstvo zahraničních věcí

Vlámské ministerstvo zahraničních věcí má na starosti mezinárodní vztahy vlámské vlády. Koordinuje vlámské mezinárodní a evropské aktivity a dohlíží na vztahy se zahraničními vládami, Evropskou unií a mezinárodními organizacemi. Ministerstvo zahraničních věcí je pověřeno těmito úkoly:

 • rozvoj spolupráce se zahraničními partnery
 • proces tvorby a provádění evropské legislativy a uzavírání a ratifikace mezinárodních smluv
 • mezinárodní a evropská obchodní politika
 • vlámská rozvojová spolupráce se zeměpisným zaměřením na jižní Afriku
 • kontrola dovozu, vývozu a tranzitu zbraní a strategického zboží do a z Vlámska

Vlámské ministerstvo zahraničních věcí spolupracuje s agenturami Flanders Investment & Trade a VISITFLANDERS za účelem realizace vlámských mezinárodních ambicí. 

Zahraniční politika

Vlámsko je otevřená, světově zaměřená společnost. V globalizovaném světě je nezbytné, abychom dbali o své zájmy a na mezinárodní úrovni odhodlaně vynášely své trumfy. Od podpisu Zvláštního zákona ze dne 5. května 1993, tzv. Dohody Sint-Michiels, může každý dílčí stát v Belgii (tedy včetně Vlámska) vykonávat svou vlastní politiku v zahraničí v souladu se svými vnitřními pravomocemi. Podle této zásady, známé jako „in foro interno, in foro externo“, rozvíjí Vlámsko svou vlastní zahraniční politiku s ohledem na všechny své interní pravomoci jako je vzdělávání, životní prostředí, infrastruktura, kultura a sociální věci.

V této souvislosti udržuje Vlámsko bilaterální vztahy s různými zeměmi a v různých oblastech. Koneckonců, velké výzvy 21. století překračují národní a regionální hranice a vyžadují stále více globálních odpovědí. Stejně tak vítáme mnohostrannou spolupráci mj. s UNESCO, Mezinárodní organizací práce (ILO) a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Vlámská diplomatická zastoupení jsou důležitým nástrojem vlámské zahraniční politiky. Rovněž úzce spolupracují s příslušnými velvyslanectvími Belgie.

Vlámská vláda je odhodlána upevnit pozici našeho dílčího státu jako spolehlivého partnera s vlastní mezinárodní politikou. K dosažení této ambice se vlámská mezinárodní politika zaměřuje na následujících devět strategických cílů:

 • Globální odpovědi na globální problémy
 • Evropská unie jako světový hráč
 • Subsidiarita a kulturní rozmanitost
 • Dobře srozumitelná licenční politika týkající se obchodu se strategickým zbožím
 • Silnější internacionalizace vlámské ekonomiky
 • Volný a spravedlivý světový obchod
 • Větší mezinárodní dostupnost Vlámska
 • Snižování chudoby a sociální rozvoj
 • Boj proti dopadům změny klimatu
Departement Buitenlandse Zaken