Návštěva generální tajemnice Taalunie v ČR a na Slovensku

  • listopad 14, 2022

Počátkem listopadu navštívila generální tajemnice Taalunie - Jazykové unie nizozemsky mluvících zemí, paní prof. Kris Van de Poel, spolu s vlámským diplomatickým zástupcem v ČR a na Slovensku, panem Koenem Haverbeke, zástupce všech oddělení nederlandistiky v České republice a na Slovensku. 

Jednala s prorektorem Univerzity Komenského v Bratislavě, doc. Jozefem Tancerem, děkankou FF Masarykovy univerzity, doc. Mgr. Irenou Radovou, Ph.D., proděkankou FF UP z Olomouce, doc. Kristýnou Solomon, Ph.D., a na závěr rovněž s Mgr. Evou Lehečkovou, Ph.D., děkankou FF UK, a dalšími významnými představiteli těchto fakult. Paní prof. Van de Poel vyjádřila podporu oddělením nederlandistiky a hovořila o možnostech podpory vědeckého a didaktického rozvoje.