Vlámská vláda

Vlaamse Regering

 

Vlámská vláda je v současné době složena z devíti ministrů, jejichž pětiletý mandát vyprší v roce 2024.

Jan Jambon

Jan Jambon 

předseda vlámské vlády, 

vlámský ministr zahraničních věcí, kultury, IT a Facility Management 

Hilde Crevits

Hilde Crevits 

místopředsedkyně vlámské vlády, 

vlámská ministryně hospodářství, inovací, práce, sociálního hospodářství a zemědělství 

Bart Somers

Bart Somers 

místopředseda vlámské vlády,  

vlámský ministr vnitra, veřejné správy, občanské integrace a rovných příležitostí

Ben Weyts

Ben Weyts 

místopředseda vlámské vlády, 

vlámský ministr školství, sportu, ochrany zvířat a Vlaamse Rand  

Zuhal Demir

Zuhal Demir 

vlámská ministryně spravedlnosti a veřejného pořádku, životního prostředí a územního rozvoje, energetiky a turismu 

 

Wouter Beke

Wouter Beke 

vlámský ministr pro sociální péči, zdravotnictví, rodinu a snižování chudoby 

Matthias Diependaele

Matthias Diependaele 

vlámský ministr financí a rozpočtu, bydlení a nemovitého kulturního dědictví  

Lydia Peeters

Lydia Peeters 

vlámská ministryně pro mobilitu a veřejné práce 

Benjamin Dalle

Benjamin Dalle 

vlámský ministr pro Brusel, mládež a média