Emberi jogok

Flandria számára az emberi jogok nem csupán jogi és etikai kötelezettség jelentenek a saját polgárai felé, hanem a külpolitikában is iránymutatást adnak. A proaktív nemzetközi emberi jogi politika vitathatatlanul hozzájárul Flandria hosszú távú érdekeihez, mivel az emberi jogok gyakorlása nagyobb békét, biztonságot, valamint gazdasági és társadalmi haladást biztosít a világban.

A flamand kormány 2011. december 9-én fogadta az Emberi Jogok és a Flamand Nemzetközi Politika 2012 ( HUMAN RIGHTS AND FLANDERS’ INTERNATIONAL POLICY ) dokumentumot. Ez volt Flandriában az első határozottan körülrajzolt álláspont az emberi jogok helyéről a flamand külpolitikában.

A flamand kormány a dokumentumban a a következő két konkrét célkitűzést fogalmazza meg:

1.) Flandria garantálja az emberi jogok tiszteletben tartását a hatáskörébe tartozó területeken;

2.) A Flandria által fenntartott nemzetközi kapcsolatokban vállalja az emberi jogi kötelezettségvállalások és a nemzetközi politikájával összefüggésben fejlesztett tevékenységek terjesztését.

A flamand külpolitika emberi jogi iránya 7 alapelvre épül:

- Gondoskodni arról, hogy a Parlament minél gyorsabban jóváhagyja az emberi jogi egyezményeket, és betartsa annak minden további kötelezettségvállalását.

- Összpontosítani az emberi jogok hazai képzésére, azok politikára gyakorolt ​​hatására és a flamand rendeletekre gyakorolt ​​következményeire.

- A külpolitikában a hangsúlyt a következő négy emberjogi csoportra helyezi:

  - minden ember fizikai integritásának tiszteletben tartása,
  - a hátrányos megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem,
  - a gyermek jogainak tiszteletben tartása,
  - a tisztességes munkakörülményekhez való jog előmozdítása.

- A fejlődő országokban az alapvető szociális jogok fokozottabb tiszteletben tartásának előmozdítása.

- A „jó kormányzás” kritériumának használata a más országokkal és régiókkal folytatott kétoldalú együttműködés során.

- A többoldalú és az európai keretek figyelembe vétele és azok használata a flamand aggályok kifejezésére a nemzetközi fórumokon.

- A fegyverkereskedelemről szóló törvény végrehajtása során továbbra is figyeljen az etikai, gazdasági és biztonsági elemek kiegyensúlyozott és felelősségteljes megfontolására.

Human Rights Report