Könyvbemutató az ELTE Néderlandisztika Tanszékének szervezésében az I. világháború utáni holland-belga segélyakcióról

Dátum:
Helyszín: Uránia Nemzeti Filmszínház (1088 Budapest, Rákóczi út 21.)
Add to personal calendar

A gyermekvonatok. Élő híd Magyarország, Hollandia és Belgium között az első világháború után című könyvet Gyáni Gábor, az MTA Történettudományi Intézet kutatóprofesszora mutatja be. A kiadványt Maarten J. Aalders vallástörténész, Pusztai Gábor, a Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszék vezetője és Réthelyi Orsolya, az ELTE Néderlandisztika Tanszék vezetője szerkesztették.

A kötet a gyermekvonatokról szól. A fogalmon azt a nagyszabású összefogást értjük, amelynek keretében 1920 és 1930 között több mint 60.000 magyar gyermek utazott külföldre néhány hónapra, hogy ott épüljenek fel a közelmúltban átélt megpróbáltatások után. Az első világháború, a Tanácsköztársaság és a román katonai megszállás felemésztették Magyarország tartalékait. A magyarok segélykérésére az első választ a Vöröskereszten keresztül – többek között Hollandiából is – érkező segélyszállítmányok jelentették. A második válasz a gyermekvonatok formájában fogalmazódott meg, az akció keretében elsősorban Hollandiába és Belgiumba, de kisebb mértékben Svájcba, Svédországba és az Egyesült Királyságba is utazhattak a gyerekek. Magyarországon az akciót egy magánszervezet bonyolította le, az Országos Gyermekvédő Liga az első világháború után szorosan együttműködött az állammal és a különböző felekezetekkel. Hollandiában két magánszervezet kezdte meg a munkát: az egyházsemleges Központi Bizottság a Rászoruló Magyar Gyermekekért (Centraal Comité voor noodlijdende Hongaarsche Kinderen) és a ’s hertogenboschi székhelyű Római Katolikus Bizottság (Nederlandsch Rooms-Katholieke Huisvestings-Comité te ’s Hertogenbosch').  1923-tól Belgium is komoly mértékben részt vett a humanitárius akcióban. Az akciók eredményeképpen intenzív személyes, kulturális és gazdasági kapcsolatok alakultak ki egyrészről Magyarország, másrészről Hollandia és Belgium között, ezeket mindezidáig nem térképezték fel.

https://www.elte.hu/content/a-gyermekvonatok-de-hongaarse-kindertreinen.e.12375

 

Gyermekvonatok