Diplomatieke Vertegenwoordiging

De Diplomatieke Vertegenwoordigingen van Vlaanderen coördineren de aanwezigheid van de Vlaamse overheid in het buitenland.

Verder staan deze buitenlandkantoren in voor alle contacten aangaande de bevoegdheden die de deelstaat Vlaanderen binnen België uitoefent. Dat gaat van cultuur en onderwijszaken, wetenschappelijk onderzoek, jeugd, sport, welzijn en volksgezondheid; over infrastructuur, openbare werken, energie, ruimtelijke planning, leefmilieu en natuur, waterbeleid, landbouw en visserij, wonen en huisvesting, economisch beleid, tewerkstelling, toezicht op provincies en gemeenten, inburgering en integratie, tot dierenwelzijn toe.

Voor al die materies is de Diplomatieke Vertegenwoordiging hét aanspreekpunt in het buitenland. Voor toerisme, voor internationaal ondernemen en ook de bevordering van investeringen in Vlaanderen, zijn respectievelijk VisitFlanders en Flanders Investment and Trade (FIT) bevoegd.

De Vertegenwoordigingen onderhouden ook nauwe contacten met Vlamingen in de Wereld (ViW) . Dit is een netwerk van Vlamingen in het buitenland, dat wereldwijd waardevolle contacten en kennis genereert voor individuele Vlamingen en voor de bedrijven en overheden in Vlaanderen.